به نام دادار هشی

من فرهادم این اسمو یادتون باشه چون تو آینده بدردتون میخوره و هر وقت که اسممو میشنوین یک تلاش خاصی رو رو در این اسم میبینین.

مرسی!