مردم خطرناک، مردمی هستن که نه مطالعه میکنن و نه فکر این مردم اگ فقط از قوه ی تفکر استفاده بکنن خیلی از خطرشون کم میشه. مردم خطرناک تو هر شهر، استان،کشور، قاره و جامعه ای پیدا میشه و نکته جالب توجهش اینکه درصد غلظتش تو جاهای مختلف فرق می کنه. هر جا که از پیشرفت بازداشته شده مردم خطرناک توش دست داشتن. از کارای مردم خطرناک میشه به این اشاره کرد که مثلا وقتی دلار گرون میشه به جای این که تحریمش کنن و نخرن کاملا برعکس خریدشونو زیاد میکنن مثل خیلی از این گرونیایی که اتفاق می افته از دستاوردهای دیگر این مردم اینه که سود خودشونو به سود کشور ترجیح میدن. این مردم اگر میخان اوضاع خودشونو درست کنن باید فکر کنن، باید کتاب بخونن، حداقل برای قدم اول برن اقتصاد بخون بخش قانون عرضه و تقاضا رو مطالعه کنن که فک نکنم یک ساعت بیشتر طول بکشه اونو که خوندن چنتا از مسائل کوچیک اقتصادی رو تحلیل کنن تا یه چیزی سرشون شه.