آخرین باری که خنده هاتون از ته دل بوده کیه؟ شمام شبیه من دچار بحرانین؟ شاید هم اسمشو بحران نگذاریم بهتر باشه. خیلی وقته که خنده هام اون شادی سابقو ندارن و از ته دل نیستن فک نکنم چیز بدی باشه و کمی دل آدمو میگیره کمی اذیتم میکنه. شاید برای اینه که به قول خیلی از دل خوش ها دارم بزرگ میشم ولی نمی دونم دارم چی میشم فقط پیش میرم به یک سمتی شاید یه هدف کدر که نمیشه خوب درکش کردو ازش چیزی فهمید ولی تنها چیزی که میفهمم و درکش میکنم اینه که می خوام از عمرم نهایت لذت رو ببرم میخام زندگی کنم، و مطمئنم که تو این راه کائنات کمکم میکنن.